image

2016-10-13 - Johan Stjernberg

Power Circle har på senare tid fokuserat på framtidsfrågor kring batterilager. Det är därför glädjande att Box Of Energy, med verksamhet inom energilagring med batterier, beslutat att bli partnerföretag i Power Circle. Power Circle har idag ca 45 partnerföretag och verkar för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten med flera.

Power Circles senaste partnerföretag, Box of Energy, finns i Göteborg och har som huvudsaklig verksamhet att utveckla, tillverka och sälja energilager baserade på modern batteriteknik. Energilagrens storlek kan anpassas för att passa allt från villor till större fastigheter, med eller utan lokal produktion av exempelvis solel.

-      Att vi nu får ytterligare ett partnerföretag som arbetar med energilagring är väldigt värdefullt. Jag hoppas att vi tillsammans kan fortsätta utforska hur energilagring med batterier kan skapa nytta i elsystemet. Det finns en enorm teoretisk potential, men med Box of Energy får vi också tillgång till praktisk erfarenhet, vilket kommer väl till pass i vårt fortsatta arbete på området, säger Olle Johansson, VD på Power Circle.    

Grundaren och VD för Box of Energy, Johan Stjernberg, ser framför sig en marknad som växer fram samtidigt som det finns hinder att undanröja för att batterilagers stora potential att bidra med nytta elsystemet ska kunna realiseras.  

-      Jag ser det som oerhört positivt att det finns en organisation som Power Circle som driver våra frågor i en bransch som precis påbörjat sin resa. När box of Energy under nästa år expanderar på en global marknad så känns det extra viktigt att ha starka hemmarötter och tillhöra en gemenskap som kan hjälpa oss att hitta nya affärer, säger Johan Stjernberg.  

Box of Energy och Power Circle delar målsättningen om att snabbt få till stånd pilotförsök med distribuerade energilager i form av batterier, vilket bidrar till att generera ny kunskap om hur batterilager kan användas i praktiken.

Om Box of Energy;

Utveckling och tillverkning av smarta energilagersystem som skapar en hållbar och lönsam framtid. Vi tar fram nya kreativa lösningar för ett optimalt nyttjande av förnyelsebar energi och sänkta kostnaderna för kunden. Detta tillsammans med kvalité och enkelhet för kunden ger oss en stark position på marknaden och gentemot våra konkurrenter. 

Om Power Circle;

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, konsulter, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom e-mobility, smarta nät och energilager samt förnybar energi.

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD Power Circle AB, +46 (0)70-791 29 62, olle.johansson@powercircle.org

Johan Stjernberg, VD Box of Energy AB, +46 (0)70-788 64 18, johan.stjernberg@boxofenergy.se